Metis Network

Over Metis Network

Metis Network is een hechte netwerkorganisatie van ervaren, zelfstandige, ondernemende èn onafhankelijke professionals die graag gezamenlijk onder één handelsnaam willen en kunnen opereren. Gezamenlijk met Metis IT biedt Metis Network haar opdrachtgevers toegang tot een vrijwel ongekend groot potentieel aan kennis, kunde, ervaring en kwaliteit. Voor de aangesloten zelfstandigen vormt Metis Network een platform voor zelfontwikkeling, samenwerking, toegang tot interessante opdrachten en sociale activiteiten.

Gedreven experts
én generalisten

Onafhankelijk
en integer

highlight-implementation Created with Sketch.

Kracht van
het netwerk

Verwachtingen
overtreffen

Op de deskundige en betrokken inzet van de consultants van Metis kan ik altijd vertrouwen en bouwen. Het zijn analytische en kritische professionals, die de klantprocessen centraal stellen en met haalbare en gedragen oplossingen komen.

Hoofd ITBO, Inspectie SZW Directie Opsporing

Markten

Overheid

Bij de overheid zijn ICT-projecten van prominent belang en daardoor worden ze ook kritisch gevolgd. Met ICT zijn immers strategische doelen van de overheid te bereiken, zoals elektronische dienstverlening aan de burger, betere samenwerking binnen de overheid en reductie van de omvang van de overheid. Vanuit het Metis Network is een uitgebreide ervaring opgebouwd binnen de rijksoverheid, ZBO’s, agentschappen, Politie, Defensie, lagere overheden en andere diensten, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. De zelfstandige professionals van Metis Network zijn regelmatig betrokken bij ingrijpende aanpassingen en veranderingen. Onder andere in het aansturen en realiseren van Cloud transities, strategische ICT-inkooptrajecten waarbij de Europese regelgeving een belangrijke rol speelt, realisatie van hoog beveiligde omgevingen, ICT-migraties, coaching en verandertrajecten enz.. Door binnen het Metis Network platform samen te werken, zijn de zelfstandige professionals beter in staat resultaten te leveren dan menigeen.

Telecommunicatie

De telecommunicatiemarkt is een sterk aan verandering onderhevige markt. De impact van de steeds verder gaande mogelijkheden van data gedreven toepassingen is enorm. Niet alleen internet, toename bandbreedte (5G), veiligheid, mobiliteit, privacy en zeker ook IOT vragen actuele kennis, ervaring en ondernemerschap. Deze continue stroom van (technologische) vernieuwingen in de sector zorgt voor een enorme push van de mogelijkheden. Daarnaast neemt de vraag almaar toe. Meer, beter, veilig en flexibeler tegen lagere kosten voor de gebruikers. Telecommunicatie is onmisbaar en vormt, gelijk aan energie en water, een van de onmisbare essentiële infrastructurele pijlers van het bestaan. De professionals van Metis Network hebben ervaring aan zowel de telecom-providers (leveranciers) kant, als aan de afnemer zijde bij specifieke (inter-)nationale toepassingen en grote institutionele afnemers. Juist die combinatie van kennis en ervaring, maakt het werken met mensen van Metis Network in deze markt uitermate effectief en succesvol.

Zorg

Innovatie, zowel in ICT-techniek en toepassingen als in proces en aanpak. De zorgmarkt is continue aan het veranderen en meegroeien naar de veranderde vraag en vaak technologische hulpmiddelen. De traditionele institutionele benadering van de zorg veranderd naar een individuele en waar mogelijk zelf en thuis zorgende aanpak. Al deze veranderingen hebben een enorme impact op de ICT-systemen, processen, beschikbaarheid en organisaties. Cloud en IOT toepassingen nemen sterk toe, waarbij extra aandacht voor privacy en veiligheid van de gegevens essentieel is. Immers hoe meer divers en open de systemen lijken, hoe meer uitdagingen er zijn om gegevens continue beschikbaar te hebben, op elk moment, zonder vertraging en juist. En dan alleen maar zodanig dat de data-integriteit is gewaarborgd als ook dat de gegevens niet in verkeerde handen vallen. De mensen van Metis Netwerk verstaan de taal van de zorg, kennen en volgen de nieuwste ontwikkelingen en zijn sterk gefocust op veiligheid, continuïteit en resultaat.

Transport & Logistiek

Een van de krachtigste drivers van de Nederlandse economie is de transport en logistiek sector. Gedreven vanuit de enorme havencapaciteit van Rotterdam en Schiphol, is deze markt sterk aan het vernieuwen. Slimme containers, voorzien van geavanceerde meetapparatuur, route optimalisatie, gedigitaliseerde werkstromen, douane afhandelingen, voorraad en beladingssystemen. Deze verregaande digitalisering maakt enorme stappen. Denk aan informatie over de operatie (WMS/TMS/vrachtbrief CMR), klantgegevens, financiële stromen en voertuigpositie. Digitale informatie-uitwisseling is makkelijker en sneller, maar maakt ook dat de informatie onbeveiligd toegankelijk kan zijn voor derden. De mensen van Metis Network zijn bekend met de logistieke processen, Schiphol, de havens, de organisaties die daar werken, diensten verlenen en afhankelijk zijn. De combinatie van deze ervaring en bijvoorbeeld de expertise op het gebied van cyber security, data architectuur, project – en programmamanagement biedt ondernemers uit deze sector zekerheid, continuïteit en resultaat.

Finance

De financiële markt, grotendeels bepaald door de verzekeringsmaatschappijen en bankinstellingen is voortdurend in beweging. De traditionele transactiemarkt voor consumenten en zakelijke afnemers wordt onder een druk van de Fintech industrie almaar aangejaagd en opgeschud. Maar juist ook vanuit de (internationale) wet- en regelgeving, zoals: Solvency II (verzekeraars), GDPR, Basel enz., staan de ICT-systemen en bijbehorende processen continu bloot aan veranderingen. Niet meegaan, niet bewegen is geen optie. Waarbij de veiligheid, data-integriteit en altijd beschikbaarheid in alle diensten de boventoon voert. De afgelopen jaren hebben de mensen van Metis Network bewezen adequaat in deze dynamische markt te opereren. Solide verandertrajecten, intensieve DevOps-gedreven ICT-moderniseringen geëffectueerd. De mensen van Metis Network zijn betrouwbaar, ervaren en verstaan hun vak. Daar kan elke financiële instelling zijn voordeel me doen.

(Hightech) Industrie

De Nederlandse hightech industrie sector behoort internationaal tot de top. Vooral rondom de campussen van de technische universiteiten vinden veel innovaties plaats. Vernieuwingen die in de economie tot de meest geavanceerde technologische ontwikkelingen en of producten leiden en hebben geleid. De investeringen in de innovatie en hightech industrie zijn hoog en risicovol, maar bieden wel de grootste kans op een hoge winst en een sterke marktpositie. ICT is in vrijwel alle vernieuwingen de onmisbare schakel en onderdeel van het investeringsplan. Dit geldt net zo goed ook voor de daarbij behorende inrichting, processen. De ervaren professionals van Metis Network kennen het klappen van de zweep. Vanuit hun eigen ondernemingszin in combinatie met een sterk netwerk van gelijkgezinden, kunnen zij het verschil maken om de veranderingen in ICT, processen, organisatie te effectueren. Hierdoor worden de investeringen minder risicovol en dragen we direct bij aan de resultaten.

Interesse?

We maken graag een afspraak met u en uiteraard kunt u uw aanvraag bij ons plaatsen.

VOOR PROFESSIONALS