Diensten

Metis IT ontwerpt en realiseert IT infrastructuur: de combinatie van server-, storage-, netwerk- & ­software-componenten waardoor applicaties optimaal functioneren. Wij ondersteunen uw bedrijfsstrategie met onafhankelijk advies, ontwerpen van de architectuur, begeleiden en het implementeren van de techniek. Wij leveren zelf geen hardware: hiervoor kunnen we u vrijblijvend een leverancier aanbevelen — als onafhankelijke partner hebben we hier geen belang in.

Artboard Created with Sketch. diensten-icn-it-architect Created with Sketch. diensten-icn-project-lead Created with Sketch. diensten-icn-project-engineer Created with Sketch.
diensten-schema-header Created with Sketch.
Bedrijfsstrategie naar IT strategie vertalen Cloud Transitie: Slim naar de cloud Toetsen aan strategie
  Nulmeting: Status IT infrastructuur Transitie & transformatie Realiseren Cloud transitie  
  Second opinion Leveranciersselectie Migratie datacenter  
  Opzet/begeleiden aanbesteding (Hybrid) Cloud architectuur Realiseren nieuwe infra oplossingen  
  Security check IT en processen Virtualisatie architectuur Proof of concept  
  IT infrastructuur health check High & low level design Optimalisatie  
    Hoogbeveiligde toegang UCS Kickstarter
    Koppeling veiligheidsniveaus    
bedrijfsstrategie Created with Sketch.
it-strategie Created with Sketch.
Artboard Created with Sketch.
architectuur Created with Sketch.
diensten-icn-it-architect Created with Sketch.
implementatie Created with Sketch.
diensten-icn-project-lead Created with Sketch.
praktijk Created with Sketch.
diensten-icn-project-engineer Created with Sketch.

IT Strategie

Wij adviseren vanuit uw bedrijfsstrategie een passende architectuur die zeer flexibel inzetbaar is, optimaal de hardware capaciteit benut en weinig beheer vraagt. Zo beheerst u de kosten van uw IT.

Cloud transitie: Slim naar de cloud

Heeft u een Cloud strategie? Overweegt u om een deel of het geheel van uw IT infrastructuur naar de Cloud te brengen? Cloud transities zijn meer dan “even” een verandering van de IT infrastructuur. Wij adviseren vanuit een integrale en onafhankelijke benadering. Wij hanteren daarbij een helicopter view inclusief bedrijfsvoering, business legitimatie, HR en juridische implicaties. Hierdoor wordt een gedegen en gedragen strategie ontwikkeld, onafhankelijk van leveranciers, die we beheerst in fasen kunnen realiseren. Metis IT doet dit niet alleen, maar werkt hierbij samen met toonaangevende en gespecialiseerde partners.

Nulmeting/status IT infrastructuur

Weet u hoe uw IT infrastructuur precies in elkaar steekt? Hoe verhoudt uw applicatie landschap zich tot de onderliggende server, storage en netwerken? Grondig inzicht in de huidige IT infrastructuur geeft u een goede uitgangspositie om op een weloverwogen wijze een IT strategie vorm te geven. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld en vervolgstappen worden gedefinieerd. Wij voeren de nulmeting uit en presenteren de gevonden zaken in een helder, begrijpelijk en overzichtelijke rapportage. U ontvangt onafhankelijk advies die direct aansluit op uw bedrijfsstrategie.

Second opinion

Heeft uw huidige IT leverancier een oplossingsrichting voor gesteld? Weet u zeker of de gekozen oplossingsrichting een juiste is? Kunt u zelfstandig dit advies beoordelen? Een leveranciers onafhankelijk oordeel geeft u zekerheid over de gekozen richting. Hierdoor voorkomt u potentiële risico’s en tegenvallers. Metis IT onderzoekt de voorstellen, toets dit aan de vraagstelling en geeft inzicht in de haalbaarheid en realisatie daarvan.

Aanbestedingen

Overweegt u uw IT infrastructuur te vervangen, door een nieuwe eigen, of (hybride) Cloud oplossing en bent u aanbestedingsplichtig? Metis IT is ervaren in het opzetten en begeleiden van aanbestedingen. Wij organiseren marktconsultaties en vertalen functionele en technische vereisten tot een congruent aanbestedingsdocument. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in een selectie van leveranciers en toetsen de door de leveranciers opgeleverde documentatie op inhoud, juistheid en volledigheid. Waarna we desgewenst, na selectie u bijstaan bij de implementatie.

Security check IT infrastructuur en processen

Zijn uw gegevens veilig? Voldoen de genomen maatregelen aan de door u gestelde eisen en (wettelijke) normen? Metis IT verzorgt al meer dan 10 jaar de IT infrastructuur in hoogbeveiligde omgevingen. Onze consultants hebben een diepgaande kennis en ervaring in hoogbeveiligde oplossingen. Vanuit deze expertise en uw vraagstelling, onderzoeken we uw huidige situatie en stellen we een heldere rapportage op. Op basis van een gezamenlijke risico analyse adviseren wij u in de mogelijke maatregelen en oplossingen.

IT infrastructuur health check

Werken uw applicaties zoals u verwacht? Uw IT infrastructuur is de basis voor applicaties die snel werken en altijd beschikbaar zijn voor gebruikers: een optimale werking is daarom cruciaal. Het uitvoeren van een Health Check geeft inzicht in de huidige stand van zaken. Metis IT biedt een Basic of een Advanced Health Check aan, afhankelijk van uw wensen. De consultants van Metis IT staan voor onafhankelijke, brede en diepgaande expertise op het gebied van infrastructuur, virtualisatie, beveiliging en beheerbaarheid. Ons advies geeft u de benodigde inzichten om over vervolgstappen te kunnen beslissen.

Architectuur

De grootste uitdaging voor ons is om uiteenlopende IT componenten te combineren tot een geheel dat feilloos werkt. Met onze uitgebreide ervaring ontwerpen wij vernieuwende, passende oplossingen.

Transitie & transformatie

U wilt een verandering van uw IT Infrastructuur realiseren? U heeft hiervoor de kaders en uitgangspunten gezet. Metis IT ontwikkelt een transitie aanpak en een doelarchitectuur van uw nieuwe IT oplossingen, al dan niet geheel of gedeeltelijk in de Cloud. Op grond van de doelarchitectuur stellen we een voor uw situatie optimaal ontwerp op, assisteren bij de leveranciersselectie en begeleiden de leveringen, waarna we uiteindelijk de oplossing realiseren. Door de leveranciers onafhankelijke positie, behoudt u controle over de gehele transitie en bent u verzekerd van de meest optimale oplossing.

Leveranciers- en productselectie

Zoekt u naar u naar een specifieke IT Infrastructuur oplossing? Weet u zeker dat uw leverancier u de juiste oplossing biedt? Waarin verschillen de aanbieders van public Cloud diensten? Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Vanuit onze ervaring en kennis van de markt stellen we een shortlist op van potentiele producten en/of diensten en bijpassende leveranciers. Op basis van uw specifieke wensen, (wettelijke) normen bevragen wij de leveranciers hun specifieke oplossingen. Vanuit een onafhankelijke positie stellen wij een objectief oordeel op, die wij transparant en helder aan u voorleggen. Desgewenst begeleiden wij u verder met het vastleggen van de leveringsafspraken en realisatie van de levering.

(Hybrid) cloud architectuur

Wilt u uw IT infrastructuur wijzigen, of gehele nieuw opzetten? Wilt u hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de Public Cloud aanbieders, of juist niet, of in een gemengde (hybride) vorm? Op basis van een door ons ontwikkelde raamwerk, stellen we aan de hand van de eisen, wensen, uitgangsprincipes de architectuurprincipes op. Deze architectuurprincipes leiden tot een navolgbare en realiseerbare architectuur, die optimaal aansluit bij uw situatie en de mogelijkheden die de markt u biedt.

Virtualisatie architectuur: hyper converged oplossingen

Wilt u uw IT infrastructuur zo veel mogelijk virtualiseren? We zoeken naar de meest optimale vorm van virtualisatie die specifiek in uw organisatie zou passen, al dan niet geïntegreerd met een onderliggende hyper converged IT infrastructuur. Op basis van een door ons ontwikkeld raamwerk, stellen we aan de hand van de eisen, wensen, uitgangsprincipes de architectuurprincipes op. Deze architectuurprincipes leiden tot realiseerbare architectuur die optimaal aansluit bij uw situatie en de mogelijkheden die de markt u biedt.

High & low level design

Aan de hand van de opgestelde en goedgekeurde architectuur stellen wij een eerst High Level Design waarmee we de in de architectuur bedachte oplossing andermaal toetsen aan de haalbaarheid van de oplossing. OP grond van de bevindingen ontwikkelen we een Low Level Design, waarin tot op detail niveau het ontwerp wordt vastgelegd en geborgd in uw organisatie. Indien nodig kan als tussenstap ook een offerte aanvraag en een Bill of Functions (BoF) of een Bill of Materials (BoM) gemaakt worden die ook geschikt is voor een Europese aanbesteding.

Hoogbeveiligde toegang

Heeft u bijzondere eisen aan de beveiliging van uw IT infrastructuur? Vanuit een ruime ervaring op het gebied van het ontwerpen, realiseren en beheren van hoogbeveiligde (mn. staatsgeheime) omgevingen zijn we bekend met solide en degelijke oplossingen die door de veiligheidsdiensten zijn goedgekeurd. In de architectuur en het ontwerp van uw infrastructuur passen wij onze ervaring toe en adviseren wij u over de inzet van de juiste systemen die optimaal in uw situatie toe te passen zijn.

Koppeling veiligheidsniveaus

Staat u voor de uitdaging om een koppeling te realiseren tussen omgevingen waarvoor verschillende veiligheidsniveaus gelden? In de meeste gevallen zijn oplossingen op basis van een firewall toereikend. Maar firewalls kunnen gehackt worden, bevatten lekken of zijn door een menselijke fout verkeerd geconfigureerd. In onze aanpak kijken we naar de voor uw situatie beste oplossing. Vanuit onze ervaring in de hoogbeveiligde omgevingen kunnen wij u breder en specifiek adviseren op en met andere systemen, zoals een datadiode. De datadiode bestaat uit twee delen, die volledig galvanisch gescheiden zijn.

Implementatie

Het feit dat we zelf bouwen maakt ons betere adviseurs. En omdat we precies snappen wat we aan het bouwen zijn, kunnen we beter implementeren. En daar profiteert u van.

Realiseren Cloud transitie

Bent u gestart met een transitie naar de Cloud, of staat u aan het begin hiervan? Wij helpen u bij het nemen van de juiste stappen in de juiste volgorde, de juiste proporties en op de juiste momenten. We toetsen de uitgangspunten en criteria. Na een gedegen voorbereiding verzorgen wij de realisatie van de transitie, desgewenst in de volle breedte. Uw applicaties blijven optimaal beschikbaar, zodat u voor en na de Cloud transitie uw business zonder verstoringen kan voortzetten. Onze inhoudelijke expertise, staat garant voor een robuuste en veilige transitie.

Migratie datacenter

Is de nieuwe of gewijzigde IT infrastructuur gerealiseerd, maar zijn alle VM’s en data nog niet gemigreerd? Staat u aan de vooravond voor een verhuizing van uw datacenter? We hebben een uitgebreide ervaring in het opzetten en uitvoeren van complete datacenter migraties. Indien het gaat om de migratie van een oude infrastructuur naar een nieuwe, zullen de Metis IT engineers zorg dragen voor een migratie van applicaties en data met minimale en voorspelbare overlast voor de eindgebruikers. Bij gebruik van ook een public Cloud, zorgen de Metis IT engineers voor de integratie tussen de private en public Cloud.

Realiseren nieuwe infra oplossing

Op basis van het door ons in een eerdere fase opgestelde ontwerp en architectuur en de benodigde apparatuur is geleverd, bouwen Metis IT engineers de apparatuur in, sluiten deze aan, configureren de apparatuur zodat het geheel als een uniforme Cloud gaat werken. Vanzelfsprekend wordt het geheel vervolgens intensief getest, wordt de documentatie definitief gemaakt en worden beheerprocessen en -procedures aangepast indien dit noodzakelijk is. Indien gewenst is het mogelijk dit samen met de eigen engineers uit te voeren, zodat er een kennisoverdracht door middel van ‘learning-on-the-job’ plaats vindt.

Proof of concept

Onderzoekt u nieuwe mogelijkheden die de markt en de leveranciers u biedt? Wilt u uw eigen situatie kunnen simuleren op een nieuw infrastructuur configuratie? Op grond van uw ideeën en vereisten en in samenspraak met de betrokken leveranciers bereiden wij een proef omgeving voor en verzorgen wij de invulling hiervan. Vanuit ons leveranciers onafhankelijke benadering zijn wij hierbij uw vertrouwens partner en zijn we goed instaat een wel overwogen advies te geven op grond van de gevonden resultaten.

Optimalisatie

IT infrastructuur is niet statisch, maar dynamisch, of het nu een publieke Cloud omgeving of uw eigen is. De technische ontwikkelingen en mogelijkheden gaan snel. Via aen periodieke evaluatie kunnen wij u adviseren welke nieuwe ontwikkelingen te volgen. Vervolgens kunnen wij de architectuur bijwerken en de realisatie hiervan verzorgen. Zo kunt u er vanuit gaan dat u altijd beschikt over een betrouwbare en eigentijdse IT infrastructuur met een focus op beveiliging, waarop applicaties optimaal en met hoge beschikbaarheid aangeboden kunnen worden aan uw eindgebruikers.

UCS Kickstarter – Automatiseren van de automatisering

Heeft u Cisco’s UCS Director maar maakt u nog geen gebruik van alle mogelijkheden? In onze Kickstarter doorlopen ervaren consultants samen met u alle ins en outs van het automatiseren en orkestreren. We starten met een workshop. Hierin achterhalen we de waarom vraag, de doelen die bereikt dienen te worden en stellen de bijbehorende eisen vast. Metis IT installeert en configureert Cisco UCS Director zodat het voldoet aan uw doelstellingen. We doorlopen een acceptatietest en brengen de workflows aan die horen bij drie door u bepaalde use cases. Tot slot geven we een demonstratie en zorgen we voor custom documentatie.

BEKIJK ONZE VACATURES